A princ ji posadil na svého oře a odvezl ji k sobě na zámek.